Exportní fórum 2013

Daniel Zaiček, 24. 7. 2013

Dne 29. 1. 2013 jsme se zúčastnili Exportního fóra 2013, které organizovala na půdě Ministerstva hospodářství Slovenské republiky agentura SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu).

Program konference nabídl atraktivní a velmi aktuální témata týkající se podpory zahraničního obchodu, odborné pomoci agentury SARIO a vybraných nástrojů marketingové podpory.

Vedoucí představitelé Ministerstva hospodářství a agentury SARIO prezentovali strategii  směřování exportní politiky ministerstva pro rok 2013 a zaměření činností  SARIO. Dále představili nástroje podpory slovenských firem při jejich průniku na zahraniční trhy.

Přední  odborníci na internetový marketing  nastínili možnosti  podpory exportu na světové trhy  prostřednictvím online služeb a nástrojů.

Na fóru vystoupili i zástupci marketingových agentur:

  • B2B GROUP – Daniel Zaiček
  • Visibility – Juraj Sasko
  • Doplnil je Tomáš Peťovský , zástupce společnosti Google (Slovensko).

Naši společnost B2B GROUP tedy zastupoval a prezentoval Daniel Zaiček.

Zaměřili jsme se na potřebu a důležitost využití internetového marketingu (konkrétně PPC reklamy) pro výrobní společnosti, respektive B2B společnosti, které nemají zkušenosti s tímto účinným marketingovým nástrojem.

Název prezentace: EXPORT + INTERNETOVÝ MARKETING = PŘÍLEŽITOST K ÚSPĚCHU

Obsah prezentace byl zaměřený na využití internetového marketingu, resp. PPC reklamy při vstupu na zahraniční trh.

Hlavní body prezentace:

  • Strategie
  • Jak začít
  • Případová studie zákazníka EuroCoC (výsledky spolupráce)
  • Modely spolupráce

EXPORTNÍ FÓRUM 2013 bylo z hlediska společnosti B2B GROUP velmi přínosné, protože jsme se mohli setkat s názory, potřebami a požadavky B2B společností orientujících se na export. Tyto zkušenosti nám pomohou připravit ještě lepší PPC strategie pro naše klienty a dokážeme jim tak lépe pomoci s expanzí na zahraniční trhy.Komentáře nejsou povoleny.