1. Jaký je rozdíl mezi konverzemi 1-per-click a many-per click?
 2. Jaký je rozdíl mezi max. CPA a skutečnou cenou za konverzi?
 3. Jaký je rozdíl mezi konverzemi v AW a transakcemi v GA?
 4. Co to jsou asistované konverze?
 5. Proč se mé inzeráty nezobrazují na klíčové slovo <klíčové slovo zaslané klientem>?
 6. V pátek odpoledne jsem poslal bannery, proč dnes (v pondělí) ještě neběží?
 7. Jak získáváte nová klíčová slova?
 8. Proč některá klíčová slova nemají é imprese?
 9. Proč se mi nezobrazují sitelinky a adresa?
 10. Proč se nezobrazuje bannerová kampaň? (týká se většinou méně využívaných formátů, když klient nepošle všechny dostupné)
 11. Proč se můj inzerát zobrazuje na Google stránce úplně dole?
 12. Na které stránce v obsahové síti uvidím svou reklamu?
 13. Proč se má reklama nezobrazuje celý den a proč se nezobrazuje na každé vyhledávání?
 14. Proč vidím svoji bannerovou kampaň i když jsem mimo ČR?
 15. Proč vidím na některých stránkách svoji bannerovou reklamu vícekrát?
 16. Proč se mi bannerová reklama zobrazuje i na nevhodných stránkách, které vůbec nesouvisejí s mou oblastí podnikání?
 17. Jak změřím opětovné návštěvy lidí, kteří přišli přes PPC kampaně?
 18. Proč vidím v reklamním systému jiný počet prokliků, než jaký je počet návštěv v Google Analytics?
 19. Proč na prakticky každé stránce, kterou navštívím, vidím stále stejnou reklamu?
 20. Proč mé interní statistiky ukazují jiný počet objednávek, než vidím v Google Analytics, nebo v reklamním systému?
 21. Proč vidím stále jednu kreativu, když jsme vytvořili vícero grafických či textových inzerátů?
 22. Jak ověřím URL adresu webových stránek v Google Merchant Center?
 23. Všechny mé produkty jsou v Google Merchant center již několik dní ve stavu „Čeká na kontrolu“, co mám dělat?
 1. Jaký je rozdíl mezi konverzemi 1-per-click a many-per click?

  Konverze 1-per-click se může započítat pouze jednou, pokud byl proveden proklik. Konverze many-per-click se může započítat vícekrát. Př.: Pokud máte na své stránce více možných konverzních událostí (žádost o půjčku, žádost o sloučení půjček, žádost o refinancování hypotéky) a uživatel provede všechny konverze, tak Google AdWords události započítá jako 1 konverzi 1-per-click a 3 konverze many-per-click.

 2. Jaký je rozdíl mezi max. CPA a skutečnou cenou za konverzi?

  V inzertním systému Google AdWords je možné využít nástroj zvaný Optimalizátor konverzí. Tento nástroj na základě historie účtu provádí automatickou optimalizaci. Max. CPA (Cost per acquisition) pak fungue jako nastavení ceny za konverzi, na kterou se nástroj snaží optimalizovat. Skutečná cena za konverzi se tedy od nastavené max. CPA může lišit.

 3. Jaký je rozdíl mezi konverzemi v AW a transakcemi v GA?

  Hlavním rozdílem v obou metrikách jsou rozdílné modely atribuce konverzí/transakcí. V Google Analytics se transakce přičte poslednímu zdroji provozu, který se na této konverzi podílel (kromě přímých přístupů). V Google AdWords (a jiných inzertních systémech) se konverze přičte pokaždé, když došlo k prokliku inzerátu a došlo poté ke konverzi. Př.: Pokud provozujete e-shop a máte například kampaně v systémech Sklik a AdWords, může nastat následují scénář. Uživatel vyhledá jeden z vašich produktů na Seznamu, dostane se na produktovou stránku, ale nenakoupí. O dva dny později se mu zobrazí remarketingový banner z Google AdWords, který uživatel proklikne a provede nákup. Do systému Sklik se pak započítá 1 konverze, do Google AdWords se také započítá jedna konverze, ale v Google Analytics uvidíte pouze jednu transakci přičtenou pod zdroj Google AdWords.

 4. Co to jsou asistované konverze?

  Asistované konverze jsou jednou z metrik, kterou lze sledovat v Google Analytics. Tato metrika v přehledu asistovaných konverzí ukazuje na kolika konverzích se daný zdroj podílel.

 5. Proč se mé inzeráty nezobrazují na klíčové slovo ?

  Příčin, proč inzerenti nevidí inzeráty na klíčová slova, která do svých kampaní nasadili, může být velké množství. Mezi nejčastější příčiny patří: vyloučení geografické oblasti, ze které právě inzerent vyhledává, příliš nízká maximální cena za proklik, blokování klíčového slova negativním slovem, nízké skóre kvality. Pro ověření a diagnostiku klíčových slov doporučujeme používat nástroj pro náhled reklam Google (Ad preview tool).

 6. V pátek odpoledne jsem poslal bannery, proč dnes (v pondělí) ještě neběží?

  Na schválení bannerů si Google vyhrazuje pracovní 3 dny.

 7. Jak získáváte nová klíčová slova?

  Nová klíčová slova přidáváme do kampaní na základě uživatelských dotazů, které lze získat z reportů v Google AdWords. Jako další nástroj pro doplnění klíčových slov slouží nástroj pro návrh klíčových slov Google a podobný nástroj v systému Sklik.

 8. Proč některá klíčová slova nemají žádné imprese?

  Protože je nikdo nehledal. (P.S.: Ale pokud je to obecné slovo ve volné shodě, není tato odpověď dostačující a měli byste se podívat, jestli v kampani nemáte negativa, která blokují zobrazování KW.)

 9. Proč se mi nezobrazují sitelinky a adresa?

  Tato rozšíření se zobrazují pouze na top pozicích (pozice vlevo nad přirozenými výsledky vyhledávání nebo pod nimi), jejich zobrazování může být ovlivněno pozicí, na které se inzeráty zobrazují. V případě sitelinks záleží také na tom, zda nebyly sitelinky zamítnuty.

 10. Proč se nezobrazuje bannerová kampaň? (týká se většinou méně využívaných formátů, když klient nepošle všechny dostupné)

  Zobrazování bannerové kampaně záleží na využívaných formátech reklamy (velikostech bannerů a jejich provedení – statické a flash). Zobrazování bannerových reklam může být omezeno příliš specifickým cílením, výškou denního rozpočtu a nastavením maximální ceny za proklik.

 11. Proč se můj inzerát zobrazuje na Google stránce úplně dole?

  Google zavedl zobrazování reklamních textů ve vyhledávání i na pozici pod přirozenými výsledky vyhledávání. Zobrazování na této pozici se dá na straně AdWords jen těžko ovlivnit.

 12. Na které stránce v obsahové síti uvidím svou reklamu?

  Zobrazování na stránkách v obsahové síti je dáno zvolenou metodou cílení. Na jakých stránkách se bude vaše reklama zobrazovat si můžete zvolit po dohodě se správcem kampaně. Zobrazování na vámi zvolených webech však nelze 100% zaručit. Můžete si také vyžádat report automatických umístění, kde snadno najdete weby, na kterých se vaše reklama zobrazuje.

 13. Proč se má reklama nezobrazuje celý den a proč se nezobrazuje na každé vyhledávání?

  Nejspíš to bude problém s předčasným vyčerpáváním denního rozpočtu – prostředky určené na provoz kampaně na jeden den se vyčerpávají před půlnocí. Pokud se denní rozpočet vyčerpává příliš brzy, může být nastaveno tzv. standardní zobrazování, to znamená, že si AdWords sám rozpočítá prostředky a snaží se rozvrhnout tak, aby se kampaň vydržela zobrazovat po celých 24 hodin – to ovšem obnáší, že se Vaše reklama nebude zobrazovat na všechna možná vyhledávání, protože systém si sám vybírá frekvenci, jakou bude reklamy servírovat.

 14. Proč vidím svoji bannerovou kampaň i když jsem mimo ČR?

  Tento jev je nejčastěji způsoben remarketingovým cílením. Remarketing funguje tak, že zobrazuje reklamu uživatelů, kteří už někdy navštívili vaší webovou stránku. Je běžné, že se cílení u remarketingových kampaní neomezuje pouze na jednu zemi.

 15. Proč vidím na některých stránkách svoji bannerovou reklamu vícekrát?

  Tato situace může nastat pokud máte svou bannerou reklamu nasazenou ve více systémech najednou.

 16. Proč se mi bannerová reklama zobrazuje i na nevhodných stránkách, které vůbec nesouvisejí s mou oblastí podnikání?

  Většinou je to dáno zvolenou metodou cílení. Pří cílení pomocí remarktingu, nebo zájmů uživatelů je běžné, že se reklama nezobrazuje na základě tématiky webu, ale na základě chování uživatele.

 17. Jak změřím opětovné návštěvy lidí, kteří přišli přes PPC kampaně?

  Opětovné návštěvy lze změřit pomocí Google Analytics.

 18. Proč vidím v reklamním systému jiný počet prokliků, než jaký je počet návštěv v Google Analytics?

  Prokliky a návštěvy jsou dvě zcela jiné metriky. Rozdíl v počtech prokliků a návštěv je zapříčiněn metodikou měření jednotlivých metrik, nedokonalostí technické stránky měření a chybami, nebo například odečítáním neplatných prokliků v reklamních systémech.

 19. Proč na prakticky každé stránce, kterou navštívím, vidím stále stejnou reklamu?

  Pravděpodobně je na vás cílena reklama pomocí remarketingu. Velmi časté zobrazování stále stejné reklamy je většinou dáno absenci omezení frekvence zobrazování reklamy na uživatele.

 20. Proč mé interní statistiky ukazují jiný počet objednávek, než vidím v Google Analytics, nebo v reklamním systému?

  Rozdíly v počtu objednávek ve vašem interním systému, Google Analytics a inzertním systémem jsou způsobeny rozdílnou metodikou v zaznamenávání provedených objednávek. Dále svou roli hrají i chyby v měření Google Analytics a nedokonalosti v měření inzertních systémů.

 21. Proč vidím stále jednu kreativu, když jsme vytvořili vícero grafických či textových inzerátů?

  Varianta zobrazované kreativy je dána jejím výkonem (výškou CTR nebo konverzním poměrem). Systém automaticky zobrazuje kreativu s nejlepším výkonem.

 22. Jak ověřím URL adresu webových stránek v Google Merchant Center?

  Než budete moci inzerovat přes Google Merchant Center, je potřeba ověřit a nárokovat webové stránky.
  Postup:

  1. Přihlaste se do účtu Google Merchant Center.
  2. Klikněte na odkaz „Nastavení“ a poté na možnost „Obecné“.
  3. V části „URL webové stránky“ zadejte adresu URL webových stránek.
  4. Klikněte na „Ověřit tuto adresu URL“ , vyberte vhodnou metodu (Google Analytics, Nahrání souboru HTML, Značka HTML, Správce značek Google) a následně se řiďte instrukcemi pro ověření.
  5. Zkontrolujte v „Nastavení“ pod záložkou „Obecné“ zda jsou webové stránky úspěšně nárokovány.
 23. Všechny mé produkty jsou v Google Merchant center již několik dní ve stavu „Čeká na kontrolu“, co mám dělat?

  V případě, že nedojde ke zpracování vloženého zdroje do 24 hodin, vyplňte prosím následující formulář, čímž na problém upozorníte společnost Google a zpracování urychlíte.