Společnost B2B Group s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, tel.číslo, e-mailová adresa a pod)v tomto formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy B2B Group s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se B2B Group s.r.o. zavazuje řídit se Zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

Klient vyplněním a odesláním formuláře dává souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů firmou B2B Group s.r.o.